Klik

Klik
Software RP

Tuesday, September 25, 2012

Senarai Pinjaman / Pembiayaan Mikro Kebangsaan

Senarai Pinjaman / Pembiayaan Mikro Kebangsaan ( Microcredit )


AGROBANK

Nama Produk
• Modal Usahawan 1 Malaysia (MUS1M)
(Konvensional & Islamik )

Saiz Pinjaman
• RM1,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Semua sektor

Pelanggan yang Layak
• Perusahaan mikro (Termasuk yang mengusahakan projek / perniagaan secara separuh masa)

Tempoh Pinjaman
• 3 bulan - 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 4 hari bekerja (Selepas menerima dokumen yang lengkap)

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 3-5 hari bekerja

Kriteria Kelayakan
• Berumur antara 21 - 60 tahun
• Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam perniagaan / projek
• Mempunyai pengesahan perniagaan yang sah (Seperti lesen, perjanjian penyewaan dan sebagainya)
• Tempat kediaman terletak berhampiran kawasan perniagaan / projek

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan (Peminjam dan pasangan)
• Bukti operasi perniagaan / projek (Seperti pendaftaran / lesen / permit perniagaan)
• Bukti pendapatan (Seperti penyata bank)
• Bil utiliti
• Dokumen berkenaan yang lain

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan Agrobank dan pejabat Felda yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• Ibu Pejabat 03-2731 1600 samb. 2040 / 2033 / 2034 / 2036 / 2037
• Kuala Lumpur 03-2691 2754
• Johor Bahru 07-2247 788
• Kota Kinabalu 082-424 577
• Kuching 088-288 237BANK RAKYAT

Nama Produk
• Skim Pembiayaan Mikro-i (*MUsK)
(MUsK - Modal untuk Usahawan Kecil)

Saiz Pinjaman
• RM1,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Pertanian
• Perkhidmatan
• Perniagaan / peruncitan
• Perkilangan / pembuatan

Pelanggan yang Layak
• Ahli Koperasi dan ahli Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil
• Pengusaha mikro secara sepenuh masa
• Perusahaan mikro

Tempoh Pinjaman
• 1 bulan - 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 10 hari bekerja

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 1 hari bekerja

Kriteria Kelayakan
• Berumur antara 18 - 65 tahun
• Ahli koperasi / Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil
• Menjadi ahli kumpulan bantu diri
• Pemilik sepenuh masa yang menguruskan perniagaan
• Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam perniagaan
• Tempat kediaman terletak dalam kawasan perniagaan
• Mempunyai lesen / permit / pendaftaran perniagaan yang sah

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran / lesen / permit perniagaan)
• Bukti pendapatan (Seperti penyata bank)
• Surat perakuan daripada panel koperasi / persatuan dan ahli Kumpulan Bantu Diri

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan Bank Rakyat yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• Kuala Lumpur 03-4027 2500
Talian terus: 03-4027 2536 / 08 / 10 / 11 / 12
• Kota Kinabalu 088-256 657 / 8
• Kuching 082-237 159 / 177BANK SIMPANAN NASIONAL

Nama Produk
• BSN TemaNiaga
• BSN TemanMesra
• BSN TemaNiaga-i

Saiz Pinjaman
• RM5,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Perkilangan
• Peruncitan
• Perkhidmatan
• Pemborongan

Pelanggan yang Layak
• Individu bekerja sendiri
• Perusahaan mikro

Tempoh Pinjaman
• 1 – 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 6 hari bekerja (Selepas menerima semua dokumen yang lengkap)

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 4 hari bekerja (Selepas penerimaan dokumen perjanjian dan tawaran)

Kriteria Kelayakan
• Berumur antara 21 – 60 tahun
• Mempunyai lesen / permit / pendaftaran perniagaan yang sah
• Telah berkecimpung dalam perniagaan lebih dari 6 Bulan (Secara berterusan)
• Perniagaan diuruskan sepenuh masa
• Rebat 1-3% yang diberikan kepada peminjam yang membuat bayaran dengan baik
(Tertakluk kepada syarat-syarat bank)

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran / lesen / permit perniagaan)
• Bukti pendapatan (Rekod jualan, penyata bank dan sebagainya)
• Bil utiliti rumah / perniagaan
• Permit lesen operasi seperti bidang pengangkutan, perniagaan beras dan sebagainya
• Lain-lain dokumen yang berkenaan

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan Bank Simpanan Nasional dan Pusat Mikro Kewangan BSN yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• Kuala Lumpur 03-2142 5258 / 03-2162 3222 samb. 7303 / 7312 / 7322 / 7324
• Sabah: 088-215 600
• Sarawak: 082-417 971
• Kedah: 04-7335 554
• Johor: 07-2234 718
• Pahang: 09-5165 079
• Terengganu: 09-6227 622
• Melaka: 06-2836 001
• Penang: 06-2263 211
• Perak: 05-2414 400ALLIANCE BANK

Nama Produk
• Pembiayaan Peribadi Rakan (Konvensional)
• Pembiayaan Peribadi Rakan-i (Secara Islam)

Saiz Pinjaman
• RM2,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Semua sektor

Pelanggan yang Layak
• Individu bekerja sendiri

Tempoh Pinjaman
• 6 bulan – 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 2 hari bekerja

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 1 hari bekerja

Kriteria Kelayakan
Perusahaan Perniagaan
• Pengendali perniagaan berumur antara 25 - 60 tahun
• Jualan tahunan minimum RM48,000
• Jualan tahunan maksimum RM1 juta
• Minimum 3 tahun dalam perniagaan
• Wajib membuka akaun simpanan dan mendaftar untuk insurans perlindungan kredit

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran / lesen / permit perniagaan)
• Bukti pendapatan melalui salinan penyata bank bagi 3 bulan terkini / buku simpanan / laporan lawatan perniagaan / penyata kewangan terkini yang telah disahkan
• Bil utiliti
• Dokumen berkenaan yang lain

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan Alliance Rakan dan Alliance Bank yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• Kuala Lumpur 03-6250 2610
• Pulau Pinang 04-540 1100
• Johor 07-353 7105
• Kuala Terengganu 09-630 1290
• Sabah 088-432 420AMBANK

Nama Produk
• AmMikro

Saiz Pinjaman
• RM3,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Runcit
• Perkhidmatan dan Perniagaan
• Perkilangan

Pelanggan yang Layak
• Individu
• Pemilikan perseorangan
• Perkongsian
• Syarikat Sendirian Berhad

Tempoh Pinjaman
• 1 – 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 2 hari bekerja (Selepas menerima dokumen yang lengkap)

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 3 - 5 hari bekerja

Kriteria Kelayakan
• Individu berumur antara 18 - 60 tahun (Had umur pada tempoh pinjaman matang)
• Individu / pemilikan perseorangan / Perkongsian / Syarikat Sendirian Berhad
• Sekurang- kurangnya 1 tahun pengalaman dalam perniagaan
• Mempunyai pengesahan perniagaan yang sah

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran / lesen / permit perniagaan)
• Bukti pendapatan (Seperti penyata bank)
• Dokumen berkenaan yang lain

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan AmBank yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• 03-2167 3000 samb. 81421 / 81147 / 82640 / 73879 / 81228
• 088-280 105
• 082-207 200CIMB BANK

Nama Produk
• Xpress Cash Financing-i (Secara Islam)

Saiz Pinjaman
• RM3,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Semua sektor

Pelanggan yang Layak
• Pekerja bergaji tetap
• Bekerja sendiri (Perusahaan mikro)

Tempoh Pinjaman
• 6 bulan – 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 1 hari bekerja

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 1 hari bekerja (Selepas pinjaman diluluskan)

Kriteria Kelayakan
• Berumur antara 21 – 60 tahun
• Pendapatan minimum RM800 sebulan
• 6 bulan bekerja / 6 bulan dalam perniagaan

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran / lesen / permit / perniagaan)
• Bukti pendapatan (Seperti penyata bank)
• Dokumen berkenaan yang lain

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan CIMB yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• 1-300-880 900
• 03-2035 2200EONCAP ISLAMIC BANK

Nama Produk
• Pembiayaan Peribadi-i Pesara Tentera (3P)
• Pembiayaan Peribadi-i Pesara Kerajaan (3PK)
• Pembiayaan Peribadi Gratuiti (JPA)
• Pembiayaan Peribadi Gratuiti (Tentera)

Saiz Pinjaman
• RM5,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Semua sektor

Pelanggan yang Layak
• Bekas / pesara askar
• Pesara kerajaan
• Bakal pesara kerajaan
• Bakal pesara tentera

Tempoh Pinjaman
• 3 – 15 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 5 hari bekerja

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 3 - 5 hari bekerja

Kriteria Kelayakan
• Bakal / bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia
• Bakal / bekas kakitangan kerajaan (Di bawah skim pencen)
• Umur maksimum semasa memohon pinjaman: 67 tahun
• Mempunyai lesen / permit / pendaftaran perniagaan yang sah

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan
• Kad pesara
• Daftar perniagaan / permit / lesen perniagaan
• Bukti pendapatan (Seperti penyata bank)
• Dokumen berkenaan yang lain

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan EONBANK dan EONCAP Islamic Bank yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro Kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• 03-2616 1222 / 03-2616 1133MAYBANK

Nama Produk
• Maybank Mikro (konventional)
• Maybank Islamic Mikro (secara Islam)

Saiz Pinjaman
• RM3,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Semua sektor

Pelanggan yang Layak
• Bekerja sendiri
• Perusahaan mikro

Tempoh Pinjaman
• 1-5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 2 hari bekerja (Bekerja sendiri)
• 6 hari bekerja (Perusahaan mikro)

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 1 hari bekerja selepas pinjaman diluluskan (Bekerja sendiri)
• 3 hari bekerja selepas penerimaan kelulusan CGC* (Perusahaan mikro)
*CGC – Skim Credit Guarantee Corporation)

Kriteria Kelayakan
Bekerja Sendiri
• Rakyat Malaysia
• Umur antara 21 - 60 tahun
• Lesen/permit perniagaan yang sah
• Pemilik menguruskan sendiri perniagaan secara sepenuh masa
• 2 tahun pengalaman berniaga
Perusahaan Mikro
• Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
• Minimum 2 tahun pengalaman berniaga
• Perusahaan mikro mengikut definisi NSDC

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad Pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran perniagaan, lesen/permit perniagaan)
• Bukti pendapatan (Seperti penyata bank untuk 6 bulan, penyata cukai pendapatan)
• Pengesahan bank akaun beroperasi selama 2 tahun dengan memuaskan

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan Maybank yang mempamerkan Logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• Khidmat Pelanggan (24 jam): 1-300-88-6688PUBLIC BANK

Nama Produk
• PBMicro Finance

Saiz Pinjaman
• RM3,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Pertanian
• Perkhidmatan dan Perniagaan
• Perkilangan

Pelanggan yang Layak
• Individu bekerja sendiri
• Perusahaan mikro

Tempoh Pinjaman
• 1 – 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 6 hari bekerja

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• PBMicro Finance (Dengan CGC*): 4 hari bekerja daripada penerimaan kelulusan jaminan CGC
• PBMicro Finance (Tanpa CGC): 4 hari bekerja
(*CGC – Skim Credit Guarantee Corporation)

Kriteria Kelayakan
Individu
• Berumur antara 25 - 60 tahun
• Mempunyai lesen / permit perniagaan yang sah
• Pemilik menguruskan sendiri perniagaan secara sepenuh masa
• Mempunyai alamat kediaman tetap
Perusahaan Perniagaan
• Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
• Mempunyai lesen / permit perniagaan yang sah
• Pemilik menguruskan perniagaan sendiri secara sepenuh masa
• Mempunyai pengalaman perniagaan yang berkaitan

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Kad pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran / lesen / permit perniagaan)
• Bukti pendapatan (Seperti penyata bank)
• Bil utiliti
• Dokumen berkenaan yang lain

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan Public Bank yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• 1-800-22-9999UNITED OVERSEAS BERHAD

Nama Produk
• Easi-Cash

Saiz Pinjaman
• RM5,000 – RM50,000

Tujuan Pinjaman
• Modal pusingan
• Pembelian aset tetap

Sektor Ekonomi yang Layak
• Semua sektor

Pelanggan yang Layak
• Bekerja sendiri

Tempoh Pinjaman
• 2 – 5 tahun

Tempoh kelulusan pinjaman yang dijanjikan
• 2 hari bekerja (Selepas menerima dokumen yang lengkap)

Tempoh pengeluaran pinjaman yang dijanjikan
• 7 hari bekerja

Kriteria Kelayakan
• Berumur antara 21 - 55 tahun
Bekerja sendiri
• Pendapatan minimum RM30,000 setahun
• Terlibat dalam perniagaan yang sama sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut

Dokumen Lazim yang Diperlukan
• Salinan kad pengenalan
• Bukti operasi perniagaan (Seperti pendaftaran / lesen / permit perniagaan)
• Bukti pendapatan (Seperti Borang B/BE terkini - dengan resit bayaran cukai, penyata bank bagi 3 bulan terkini atau salinan kad kredit / caj – sekurang-kurangnya 1 tahun)

Saluran Penyediaan Produk
• Semua cawangan United Overseas Bank Berhad yang mempamerkan logo Pembiayaan Mikro kebangsaan

Nombor Talian Penting Umum
• Kuala Lumpur 03-2612 8121
• Pulau Pinang 04-2401 121
• Johor Bahru 07-2881 121
• Kuching 082-287 121
• Kota Kinabalu 088-477 121

Popular Posts

Format dan Contoh Bisnes Plan

Share

Widgets