Terbaru

Senarai Kementerian dan Agensi Berkaitan Perniagaan/Usahawan/Bantuan Kewangan


Senarai Kementerian dan Agensi Berkaitan Perniagaan/Usahawan/Bantuan Kewangan
 
Agensi kerajaan usahawan perniagaan

NOMINISTRIESLinks
1Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Ministry of International Trade and Industry (MITI)
http://www.miti.gov.my
2Kementerian Kewangan
Ministry of Finance (MOF)
http://www.treasury.gov.my
3Kementerian Pertanian dan Industri Asas-Tani
Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)
http://www.moa.gov.my
4Kementerian Sumber Manusia
Ministry of Human Resource (MOHR)
http://www.mohr.gov.my
5Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)
http://www.mosti.gov.my
6Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Ministry of Rural and Regional Development (MRRD)
http://www.rurallink.gov.my
7Kementerian Pengajian Tinggi
Ministry of Higher Education
http://www.mohe.gov.my
8Kementerian Pelancongan
Ministry of Tourism (MOTOUR)
http://www.motour.gov.my
9Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism(MDTCC)
http://www.kpdnkk.gov.my
10Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC)
http://www.kppk.gov.my
11Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah
Ministry of Industrial Development Sabah (MID SABAH)
http://www.sabah.gov.my/mid
12Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak
Ministry of Industrial Development Sarawak (MID SARAWAK)
http://www.mid.sarawak.gov.my
13Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Ministry of Housing and Local Government (MHLG)
http://www.kpkt.gov.my
14Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Ministry of Energy, Green Technology and Water (KeTTHA)
http://www.kettha.gov.my
15Kementerian Pelajaran
Ministry of Education (MOE)
http://www.moe.gov.my
16Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Ministry of Women, Family and Community Development (KPWKM)
http://www.kpwkm.gov.my


NOAGENCIESLinks
1SME Corporation Malaysia (SME Corp)http://www.smecorp.gov.my
2Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)http://www.matrade.gov.my
3Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)http://www.midf.com.my
4Malaysian Productivity Corporation (MPC)http://www.mpc.gov.my
5Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)http://www.smebank.com.my
6Halal Industry Development Corporation (HDC)http://www.hdcglobal.com
7Malaysian Investment Development Authority (MIDA)http://www.mida.gov.my
8Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)http://www.mdv.com.my
9Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM)http://www.exim.com.my
10Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)
11UDA Holdings Berhad (UDA)http://www.uda.com.my
12Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)http://www.aim.gov.my
13Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)http://www.yapeim.net.my
14Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)http://www.bpmb.com.my
15Bank Simpanan Nasional (BSN)http://www.bsn.com.my
16Cradle Fund Sdn. Bhd.(CFSB)http://www.cradle.com.my
17Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)http://www.agrobank.com.my
18Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA)http://www.famaxchange.org
19Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)http://www.lkim.gov.my
20Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)http://www.lpp.gov.my
21Malaysian Agriculture Research and Development Institute (MARDI)http://www.mardi.my
22Malaysia Pineapple Industry Board (MPIB)http://www.mpib.gov.my
23Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN)http://www.tekun.gov.my
24Department of Fisheries (DOF)http://www.dof.gov.my
25Department of Veterinary Services (DVS)http://www.dvs.gov.my
26Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)http://www.hrdf.com.my
27Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)http://www.nvtc.gov.my
28Jabatan Tenaga Manusia (JTM)http://www.jtm.gov.my
29MIMOS Berhad (MIMOS)http://www.mimos.my
30SIRIM Berhad (SIRIM)http://www.sirim.my
31Malaysian Nuclear Agency (NUKLEAR)http://www.nuclearmalaysia.gov.my
32Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)http://www.mtdc.com.my
33Department of Standards Malaysia (STANDARDS)http://www.standardsmalaysia.gov.my
34Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd. (BIOTECHCORP)http://www.biotechcorp.com.my
35Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. (MDeC)http://www.mdec.my
36Malaysian Industry Government Group for High Technology (MiGHT)http://www.might.org.my
37Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd. (TPM)http://www.tpm.com.my
38Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA)http://www.felcra.com.my
39Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)http://www.kemas.gov.my
40Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)http://www.jheoa.gov.my
41Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA)http://www.risda.gov.my
42South East Johore Development Corporation (KEJORA)http://www.kejora.gov.my
43Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)http://www.keda.gov.my
44Majlis Amanah Rakyat (MARA)http://www.mara.gov.my
45Perbadanan Nasional Berhad (PNS)http://www.pns.com.my
46Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)http://www.skm.gov.my
47Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (BKRM)http://www.bankrakyat.com.my
48Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)http://www.myipo.gov.my
49Bahagian Pembangunan Francaishttp://www.franchisemdtcc.gov.my
50Malaysian Timber Industries Board (MTIB)http://www.mtib.gov.my
51Malaysian Palm Oil Board (MPOB)http://www.mpob.gov.my
52Malaysian Cocoa Board (MCB)http://www.koko.gov.my
53Malaysian Pepper Board (MPB)http://www.mpb.gov.my
54Malaysian Rubber Board (MRB)http://www.lgm.gov.my
55Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)http://www.ltn.gov.my
56Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah (KPLB)http://www.sabah.gov.my/kplb
57Kementerian Pembangunan Masyarakat & Hal Ehwal Pengguna Sabah (KPMHEP)http://www.sabah.gov.my/mss
58Jabatan Kebajikan Am, Kota Kinabalu, Sabah (JPKA)http://www.sabah.gov.my/jpka
59Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, Kementerian Pembangunan Masyarakat & Hal Ehwal Pengguna (JHEW)http://www.wanita.sabah.gov.my
60Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)http://www.sedco.com.my
61Sedcovest Holdings Sdn. Bhd. (SEDCOVEST HOLDINGS)http://www.sedcovest.com.my
62Unit Pembangunan Usahawan Bumiputera, Jabatan Ketua Menteri (UPUB)http://www.usahawan-sarawak.gov.my
63Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian Miri (MPUB (MIRI))http://www.residenmiri.sarawak.gov.my
64Pejabat Residen Bahagian Samarahan (PRB Samarahan)http://www.samarahanro.sarawak.gov.my
65Pejabat Residen Bahagian Betong (PRB Betong)http://www.betongro.sarawak.gov.my
66Pejabat Residen Bahagian Kuching (PRB Kuching)http://www.kuchingro.sarawak.gov.my
67Jabatan Lanskap Negara (JLN)http://www.kpkt.gov.my/jln/main.php
68Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)http://www.kpkt.gov.my
69Tenaga Nasional Berhad (TNB)http://www.tnb.com.my
70Telekom Malaysia Berhad (TM)http://www.tm.com.my
71POS Malaysia Berhad (POS)http://www.pos.com.my
72Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)http://www.iwk.com.my
73Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)http://www.jpw.gov.my

NOMinistry/Sole AgencyLink
1Bank Negara Malaysia (BNM)http://www.bnm.gov.my
2Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)http://www.punb.com.my
3Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)http://www.felda.net.my
4Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)http://www.cgc.gov.my
5SME Credit Bureau (M) Sdn. Bhd. (SMECB)http://www.smecreditbureau.com.my


*Sumber: SmeCorp

Cloud Based POS System