Klik

Klik
Software RP

Wednesday, April 4, 2012

Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK) - BANK RAKYAT


Bantuan Kewangan

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:

Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)

Objektif
Menyediakan pembiayaan mikro untuk membantu ahli koperasi yang menjalankan perniagaan sepenuh masa.
Tempoh pembiayaan maksimum : sehingga 3 tahun
Jumlah pembiayaan minimum : RM1,000
Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000
Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Syarat kelayakan
  • Ahli koperasi yang bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan kecil
  • Berumur antara 18 - 65 tahun
  • Menjalankan perniagaan sepenuh masa
  • Mempunyai pengalaman perniagaan sekurang-kurangnya 2 tahun
  • Anggota Kumpulan Bantu Diri
  • Memiliki lesen perniagaan yang sah dan rumah berhampiran dengan kawasan perniagaan      
Tujuan pembiayaan pinjaman
  • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  • Modal kerja
Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
  • Pertanian
  • Perkhidmatan
Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Rakyat
Hubungi
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bangunan Bank Rakyat
Jalan Tangsi
Peti Surat 11024
50732 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 9600
Faks : 03-2612 9655
Laman web : www.bankrakyat.com.my
Popular Posts

Format dan Contoh Bisnes Plan

Share

Widgets