Klik

Klik
Software RP

Wednesday, April 4, 2012

Bantuan Kewangan Yayasan Tekun Nasional (YTN): Kemudahan Pembiayaan Tekun


Bantuan Kewangan

Yayasan Tekun Nasional (YTN):

Kemudahan Pembiayaan Tekun

Objektif
Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk keperluan modal kerja bagi membantu usahawan kecil bumiputera memulakan perniagaan dan melaksanakan projek perniagaan.
Tempoh pembiayaan maksimum : 6 bulan-5 tahun
Jumlah pembiayaan minimum : RM500
Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000
Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
YTN
Syarat kelayakan
 • Usahawan Bumiputera yang berumur antara 18 hingga 60 tahun
 • Mempunyai lesen/permit perniagaan yang sah
 • Tidak mempunyai rekod pembiayaan yang tidak memuaskan dengan institusi kewangan atau agensi Kerajaan
 • Pembiayaan perniagaan sedia ada adalah antara RM5,000 sehingga RM20,000 tertakluk kepada jenis pembiayaan skim TEKUN
 • Usahawan terlibat secara langsung di dalam perniagaan
Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan
 • TEKUN Niaga
  Modal kerja tambahan untuk gerai tetap dan bergerak atau kedai bagi menjalankan perniagaan perkhidmatan, pengangkutan dan aktiviti pengeluaran
 • TEKUN Rakan Niaga 
  Pembiayaan bagi pakej perniagaan usahasama dengan TEKUN i.e produk kecantikan, makanan beku, pusat tuisyen dan lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN
 • TEKUN Tunas
  Modal permulaan kepada usahawan baru yang berpotensi mengusahakan gerai tetap atau bergerak atau kedai bagi perniagaan perkhidmatan, pengangkutan dan aktiviti pengeluaran
 • TEKUN Ternak 
  Menyediakan pembiayaan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan atau penternakan seperti lembu dan kambing, membiak burung Puyuh, ikan air tawar dan udang
 • TEKUN Tani
  Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pertanian seperti penanaman pisang, jagung, tebu dan sayur-sayuran atau pokok ornament/hiasan seperti orkid, kaktus dan pokok bonsai
 • TEKUN Jangka Pendek
  Pembiayaan modal kerja daripada RM500 sehingga RM2,000 dengan pembayaran secara mingguan antara 1 bulan sehingga 3 bulan bagi menguruskan gerai pasar sehari atau malam, bazaar Ramadhan, pameran dan aktiviti promosi jualan
 • TEKUN Pelancongan
  Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pelancongan seperti inap desa program (Homestay), chalet, peralatan reakreasi, agro pelancongan dan lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN
Prosedur permohonan
 • Hubungi pejabat TEKUN yang terdekat
 • Hadiri majlis taklimat yang akan diadakan oleh YTN
 • Permohonan hendaklah dihantar terus ke TEKUN
Hubungi
Yayasan TEKUN Nasional
No. 2, Wisma Matmunap
Jalan 4/146, Metro Centre
Bandar Tasik Selatan
57000 Kuala Lumpur
Tel : 03-9058 8550
Faks : 03-9059 5980
Laman web : www.tekun.gov.my


Popular Posts

Format dan Contoh Bisnes Plan

Share

Widgets